Krokwie

Krokwie to ukośne belki konstrukcji dachowej. Rząd krokwi połączonych parami na górze tworzy górną linię dachu nazywaną kalenicą. Krokwie mają przekrój prostokątny o stosunku szerokości do wysokości około 1:2.

Krokwie są belkami obustronnie opartymi i pracują na zginanie i ściskanie.