Łaty

Łaty są elementem budowlanym, który wykorzystuje się w konstrukcjach drewnianych. Stosuje się je m.in. w więźbie dachowej do ułożenia pokrycia dachowego, dachówki czy blachodachówki. Przy deskowaniu pełnym można stosować dodatkowo kontrłaty, które są ustawiane prostopadle do łat.

Wykonujemy także łaty o niestandardowych wymiarach.

Standardowy wymiar łat dachowych jakie posiadamy to jest 40mm x 60mm.