Dach

Dach
Przed montażem poszycia należy sprawdzić, czy krokwie lub kratownice są w jednej osi, proste i równe. Skrzywione czy nierówne krokwie wpłyną na ostateczny wygląd dachu. Nie ogrzewana przestrzeń podpodłogowa lub poddasza muszą być dobrze wentylowane. Otwory wentylacyjne musza stanowić co najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego wentylowanej przestrzeni.

Z uwagi na swoją budowe płyta na dachu musi być montowana dłuższym bokiem prostopadle do krokwi lub kratownic. Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na podporach dachowych. Dłuższe brzegi płyty muszą być podparte na krokwiach i kratownicach, zaleca się takzże stosowanie łączników stalowych typu H. Pomiędzy brzegami płyty o prostych krawędziach należy zachować szczelinę dylatacyjną min. 3mm, by pozwolić płycie pracować. Płyta musi być ułożona na co najmniej dwóch podporach, a jej łączenia muszą leżeć na podporze.

Do mocowania płyt OSB na dachu należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spieralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty.

Gwożdzie wbijamy co 30 cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na łączeniach płyt. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna byc mniejsza niż 1 cm.

Szacunkowa tabela zależności rozstawu krokwii lub kratownic i grubości zastosowanej płyty, dla dachów stromych o nachyleniu powyżej 14 stopni. (Tabela ta, nie zastępuje obliczeń konstrukcyjnych, służy tylko do celów szacunkowych.)

Rozstaw krokwii lub kratownic [mm] 600 800 1000

Sugerowana grubość płyty OSB [mm] 12 15 18