Podłoga


Płyty należy łączyć na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3mm dylatacji wokół płyty. Przy montażu płyt pomiędzy ścianami lub w przypadku podłóg pływających zalecane jest zachowanie dylatacji 12mm pomiędzy płytą a ścianą. Płyty układać osią główną prostopadle do legarów, a łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na legarach.

Do mocowania płyt OSB na podłodze należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty.

Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt.

Szacunkowa tabela zaleźności rozstawu legarów i grubości zastosowanej płyty dla budownictwa mieszkaniowego. (Tabela ta, nie zastępuje obliczeń konstrukcyjnych, służy tylko do celów szacunkowych.)

Rozstaw legarów [mm] 400 500 600

Sugerowana grubość płyty OSB [mm] 15-18 18-22 22-25