Opakowania Fito

Palety fitosanitarne to palety o różnych wymiarach standardowych i niestandardowych poddane obróbce termicznej wg norm IPPC ISPM 15:2009.
Obróbka fitosanitarna (tzw. fumigacja) polega na poddaniu palet bądź drewna paletowego obróbce termicznej w temperaturze co najmniej 56 stopni Celsjusza przez minimum 30 minut. Taki zabieg zabija agrofagi kwarantannowe żyjące w drewnie.

Dzięki obróbce fitosanitarnej opakowania drewniane mogą zostać wywiezione poza granice Unii Europejskiej bez narażenia na choroby ekosystemów kraju przeznaczenia.

Palety fumigowane (fito) oznacza się poprzez wypalenie charakterystycznego znaku kłosa, pszenicy z napisem IPPC oraz indywidualnym numerem producenta.